Gyakori kérdések

 1. Mit értünk kötelező közszolgáltatás alatt? »
 2. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele? »
 3. Hogyan lehet megigényelni, lemondani a szolgáltatást? »
 4. Hogyan lehet egyedülélő kedvezményt igénybe venni? »
 5. Társasházak esetében hogyan történik a díjfizetés? »
 6. Díjhátralék, késedelmes díjfizetés esetén mi az eljárás? »
 7. Mennyibe kerül a szemétszállítás? »
 8. Hogyan lehet a díjat kifizetni, milyen díjfizetési módok vannak? »
 9. Átutalással szeretném fizetni a hulladékkezelési számlámat, mit kell tennem? »
 10. Mely esetben nem köteles a szolgáltató elszállítani a hulladékot? »
 11. Mit nem lehet elhelyezni a gyűjtőedényekben? »
 12. Milyen esetben lehet szüneteltetni a szolgáltatást? »
 13. Milyen gyakran történik az ürítés? »
 14. Milyen méretű hulladéktároló edények alkalmasak a lakossági hulladéktároláshoz? »
 15. Építési törmeléket, nagy mennyiségben felhalmozott kommunális hulladékot, hogyan, hova lehet elszállítani? »
 16. Hol található a hulladéklerakó telep? »
 17. Hogyan igényelhető konténeres szállítás? »
 18. Mikor és hogyan érhető el az ügyfélszolgálat? »
 19. Hogyan használható a szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas sziget? »
 20. Hol található gyűjtősziget? »
 21. Milyen szolgáltatást jelent a házhoz menő szelektív gyűjtőjárat? »
 22. Hogyan lehet hozzájutni a szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas zsákokhoz? »
 23. Meg lehet-e vásárolni a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat és mennyibe kerülnek? »
 24. Hogyan lehet a szennyvízszippantást megrendelni? »
 25. Mikor és hogyan történik az elektronikai - vagy lomhulladékok begyűjtése? »

    1. Mit értünk kötelező közszolgáltatás alatt?

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: tv.) 21. § (1) bekezdés értelmében "A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.".

lap tetejére

 

    2. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?

A tv. 20. § (1) bekezdése szerint Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
A 12. § (1) bekezdés szerint, A fogyasztó köteles a szervezett hulladékbegyűjtést ideértve a szelektív hulladékgyűjtési rendszereket is igénybe venni.

lap tetejére

 

    3. Hogyan lehet megigényelni, lemondani a szolgáltatást?

A szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válás az ingatlan használatbavételével (építés, vásárlás) következik be. Ilyenkor az ingatlan tulajdonosának fel kell keresni a szolgáltatót, és egy nyomtatványt kell kitölteni a hulladékszállítás igénylésére.
Adás-vétel esetén a régi és új tulajdonosnak kötelezettsége az átíratás ügyében eljárni, átírás abban az esetben lehetséges, ha a korábbi tartozások rendezésre kerülnek.

lap tetejére

 

    4. Hogyan lehet egyedülélő kedvezményt igénybe venni?

Karcag Város Önkormányzata helyi rendeletet alkotott a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatosan. Ebben a rendeletben határozta meg, hogy egyedül élő lakosoknak 50% díj kedvezmény biztosítható. A kedvezmény igényléséhez keresse fel az ügyfélszolgálati irodát.

lap tetejére

 

    5. Társasházak esetében hogyan történik a díjfizetés?

Társasházak, lakóközösségek esetén a lakások számától függ a díjfizetés mértéke. Ezeket, a számlákat a közös képviselők részére juttatja el a szolgáltató, melyek kiegyenlítése történhet készpénzzel, átutalással, csoportos beszedéssel. A képviselő köteles a ház változásait a szolgáltatónak bejelenteni. A számlázásnál a képviselő bejelentése alapján a szolgáltató figyelembe veszi, hogy a társasházban van-e egyedül élő, és van-e üres lakás.
A lakók a közös költség részeként fizetik ki a részüket, melyet a közös képviselő fizet ki egy összegben. A változásokkal kapcsolatos bejelentő lapot keresse az ügyfélszolgálati irodán.

lap tetejére

 

    6. Díjhátralék, késedelmes díjfizetés esetén mi az eljárás?

A díjfizetést elmulasztóknak a szolgáltató minden negyed év végén egyenlegközlő levelet vagy fizetési felszólítást küld, melyben kötelez a díj befizetésére.
Eredménytelenség esetén, a tartozók listáját az Önkormányzat Jegyzőjének küldi meg a szolgáltató. A tartozás adók módjára behajtható köztartozás, behajtására a jegyző jogosult.

lap tetejére

 

    7. Mennyibe kerül a szemétszállítás?

A hulladékszállítási közszolgáltatás díj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa, használója kötelezett a szolgáltató által kibocsátott számla alapján. A számla összegét az adott időszak (hónap) rendeletben előírt ürítés-gyakorisága és az edényzet űrmérete szerint meghatározott bruttó ürítési ár szabja meg. A közszolgáltatás díját az Önkormányzati rendelet állapítja meg.

lap tetejére

 

    8. Hogyan lehet a díjat kifizetni, milyen díjfizetési módok vannak?

A hulladékszállítási közszolgáltatási díj számlázására lakossági és közületi ügyfelek esetében utólagosan, havonta kerül sor. A díjfizetés történhet készpénzzel, készpénzátutalási megbízással (Magyarka és Tilalmas esetében), banki átutalással, illetve folyószámláról csoportos beszedéssel.

lap tetejére

 

    9. Átutalással szeretném fizetni a hulladékkezelési számlámat, mit kell tennem?

Ügyfeleinknek lehetősége van bármely pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámláról történő (rendszeres összegű átutalás, csoportos megbízás) díjfizetésre. Az ügyintézéshez az ügyfél megbízása szükséges a számlavezető bankjánál, a számlán feltüntetett vevőkód megadásával.

lap tetejére

 

    10. Mely esetben nem köteles a szolgáltató elszállítani a hulladékot?

Az edénybe csak lakossági szilárd hulladékot lehet tenni. Folyékony, mérgező, veszélyes, az ürítést végző dolgozók testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagok belehelyezése tilos. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényekben összetömörödött vagy befagyott, ill. az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlan tulajdonos köteles az edényt üríthetővé használhatóvá tenni.

lap tetejére

 

    11. Mit nem lehet elhelyezni a gyűjtőedényekben?

Tilos a gyűjtőedényekbe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét.

lap tetejére

 

    12. Milyen esetben lehet szüneteltetni a szolgáltatást?

Időszakosan szüneteltetés kérhető, ha az ingatlan ideiglenesen lakatlanná válik, azaz nem keletkezik kommunális hulladék. A szüneteltetés tényéről az ingatlan használójának írásban kell nyilatkoznia a szolgáltatónak. Szüneteltetés visszamenőlegesen nem igényelhető, illetve a következő számla elkészítésénél vehető figyelembe.

lap tetejére

 

    13. Milyen gyakran történik az ürítés?

Rendelet írja elő az ürítés gyakoriságát. A törvény útmutatása szerint köztisztasági, járványügyi szempontokat figyelembe véve, a biológiailag lebomló hulladékokat is tartalmazó edények heti egyszeri ürítés mindenhol kötelező.

lap tetejére

 

    14. Milyen méretű hulladéktároló edények alkalmasak a lakossági hulladéktároláshoz?

A lakossági szilárd hulladék gyűjtésére, elhelyezésére, elszállítására a gépi ürítésre rendszeresített tároló edényzetek és/vagy hulladékgyűjtő zsákok alkalmasak.

lap tetejére

 

    15. Építési törmeléket, nagy mennyiségben felhalmozott kommunális hulladékot, hogyan, hova lehet elszállítani?

Nagyobb mennyiségű hulladék elszállítására igénybe lehet venni a Kft. konténeres szállítási szolgáltatását. Lakosság részére 150 kg-ig ingyenesen elhelyezhető a Karcag, Sáfránylógerben található szilárdhulladék-lerakó telepen, 150 kg felett a díjszabásnak megfelelő díj fizetése kötelező.

lap tetejére

 

    16. Hol található a hulladéklerakó telep?

A hulladéklerakó telep a Szent László úton kifelé, a szennyvíztisztító teleptől tovább haladva kb. 1 km távolságra található. A telepre a háztartásokban, üzletekben keletkező kommunális hulladékot lehet kiszállítani. Ha az Ön otthonában fák gallyazásából származó szerves hulladék keletkezik, akkor ez a hulladéktípus is kiszállítható a hulladéklerakó telep mellett található gallytároló területére. Fontos, hogy bármilyen hulladék lerakása előtt és a lerakás után a hulladéklerakó telepen a mérlegelés kötelező!

lap tetejére

 

    17. Hogyan igényelhető konténeres szállítás?

A Kft. ügyfélszolgálatán telefonon vagy személyesen szíveskedjen egyeztetni a szállítás lehetőségeiről, feltételeiről.

lap tetejére

 

    18. Mikor és hogyan érhető el az ügyfélszolgálat?

Ügyfélszolgálat: Karcag, Villamos utca 109/2.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-15.00 óráig
Telefon: 06 59 503 317
Telefon/Fax:: 06 59 503 318
E-mail: info@nkkft.hu
szamlazas@nkkft.hu

lap tetejére

 

    19. Hogyan használható a szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas sziget?

A település területén 17 helyen található szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas sziget, ezek 4 frakció (PET palack, papír, fehér üveg, színes üveg) gyűjtésére alkalmasak. A szigetek a lakosság részére ingyenesen használhatók.
Fontos, hogy használatuk során ügyeljenek arra, hogy az elhelyezendő hulladéktípusok között ne legyen egyéb hulladék! Ezzel nagyban segíti munkánkat!

lap tetejére

 

    20. Hol található gyűjtősziget?

Karcag területén az alábbi pontokon található szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas sziget:

Sorszám Helyszín Sorszám Helyszín
1. Karcag, Dózsa Gy. u. - Kálvária u. 11. Karcag, Forrás u. (kempinggel szemben)
2. Karcag, Kórház u. (gyógyszertár előtt) 12. Karcag, Bocskai u. - Liliom u.
3. Karcag, Kántor S. u. - Kórház u. 13. Karcag, Akácos u. - Kisújszállási u.
4. Karcag, Táncsics krt. 14. Karcag, Arany J. u. - József A. u.
5. Karcag, Erkel F. u. - Liget u. 15. Karcag, SPAR áruház parkoló
6. Karcag, Kertész J. u. 16. Karcag, Reggel u. - Ady E. u.
7. Karcag, Profi parkoló 17. Karcag, Sajó u. (játszótér előtt)
8. Karcag, Penny parkoló    
9. Karcag, Vasút u. - Széchenyi sgt.    
10. Karcag, Szt István sgt. - Temető u.    

lap tetejére

 

    21. Milyen szolgáltatást jelent a házhoz menő szelektív gyűjtőjárat?

A Kft. 2009. júliusától vezette be a város területén a házhoz menő szelektív gyűjtőjáratot. A szelektív gyűjtéshez kapcsolódóan a Kft. korlátozott számban ingyenesen biztosít sárga illetve barna zsákot, ezek használata kötelező a szolgáltatás igénybevétele esetén. Bővebb információkért kérjük figyelje a félévente kiadott hulladéknaptárunkat, hirdetéseinket, honlapunkat!
Kérjük, hogy az ingyenesen kiadott zsákokat rendeltetésszerűen szíveskedjenek használni!

lap tetejére

 

    22. Hogyan lehet hozzájutni a szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas zsákokhoz?

A Kft. által félévre biztosított zsákok az ügyfélszolgálati irodában ingyenesen átvehetők, egy regisztrációs nyilvántartás aláírása után.

lap tetejére

 

    23. Meg lehet-e vásárolni a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat és mennyibe kerülnek?

Amennyiben az Ön részére az ingyenesen kiadott zsákokon kívül továbbiakra van szüksége, akkor az ügyfélszolgálati irodában meg lehet vásárolni 40.-Ft + Áfa/darab összegben.

lap tetejére

 

    24. Hogyan lehet a szennyvízszippantást megrendelni?

Ha Ön szennyvízszippantást szeretne igényelni, akkor azt az ügyfélszolgálati irodánk 06 59 503 317-es telefonszámán rendelheti meg. Itt az ügyintézők tájékoztatják, hogy előreláthatólag melyik napra tudják felírni a szippantás teljesítését. Fontos, hogy időben előre jelezzék igényüket, mert napokra csoportosítva tudjuk az előjegyzéseket felvenni.

lap tetejére

 

    25. Mikor és hogyan történik az elektronikai - vagy lomhulladékok begyűjtése?

Minden évben tavasszal elektronikai hulladékgyűjtési és lomtalanítási akciót rendezünk, amely során a lakosság külön térítési díj nélkül helyezheti el az ilyen jellegű hulladékait. Előtte a helyi hirdetőújságokban hirdetjük az akciók helyét és időpontját.

lap tetejére