Cégünkről

A Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. 100%-ban a Karcag Városi Önkormányzat tulajdona. A társaság alapításának a célja - és egyben a társaság alapfeladata is -, a Karcagon és a térségében képződő települési szilárdhulladékok összegyűjtése, rendszeres elszállítása, korszerű és szakszerű kezelése, és ártalommentes elhelyezése.
A Kft. az alábbi feladatokat látja el:
• a lakosságnál, intézményeknél, gazdálkodó szervezeteknél, vállalkozásoknál keletkező kommunális szilárdhulladék begyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása
(a 2018. évtől alvállalkozóként)
• a Karcagi Térségi Szilárdhulladék-lerakó Telep üzemeltetése
A társaság kiemelt feladata Karcag város és térségének korszerű hulladékgazdálkodásának megvalósítása, a hulladékszállítási és kezelési díjak elérhető szinten tartásával. Fontos a városban lévő szelektív gyűjtőszigetek, és a házhoz menő szelektív gyűjtőjárat minél nagyobb mértékű kihasználása. Ezeknek a használatával, és az így gyűjtött hulladékok újrahasznosításával, a nyersanyagokkal való takarékosságon túl, a hulladéklerakónk befogadó képességével is takarékoskodhatunk. Az így megspórolt térfogat hosszú távon nagyon jelentős értéket képvisel, és nagyban növelheti a lerakó élettartamát. A jövőben továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk fordítani a felnőtt lakosság és az óvodás-, valamint az iskoláskorúak tájékoztatására, szemléletformálására, ezzel együtt a hulladékok képződésnek megelőzésére. Lényegesnek tartjuk, hogy a jövő generációjának természetes legyen a korszerű megelőzési és hulladékkezelési módszerek ismerete és használata.

"Legyen Ön is válogatós!"

 

Közérdekű adatok

Közzétételi adatok

További dokumentumok

Hulladékgazdálkodási engedély »

Egységes környezethasználati engedély »