Cégünkről

A Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. feladata Karcagon a települési szilárdhulladék összegyűjtése, rendszeres elszállítása és ártalommentes elhelyezése.
A Kft. az alábbi feladatokat látja el:

  • a lakosságnál, közületeknél, vállalkozásoknál keletkező kommunális szilárdhulladék begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása
  • a Karcagi Szilárdhulladék-lerakó telep üzemeltetése
  • lakosságnál, közületeknél képződő folyékony kommunális hulladék gyűjtése, szennyvíztisztító telepre való beszállítása
  • a város területén található szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtött hasznosítható hulladékok utóválogatása, hasznosításra történő átadása.

A Kft. kiemelt törekvései közzé tartozik Karcag város és térségének korszerű hulladékgazdálkodásának megvalósítása, a hulladékszállítási és kezelési díjak elérhető szinten tartásával. Ezeket a célokat kizárólag a lakosság és a közületek együttműködésével lehet megvalósítani, mely részben a díjfizetési fegyelemmel, részben az újrahasznosítható hulladékok, valamint a biológiailag lebomló hulladékok külön gyűjtésével és kezelésével érhető el. Nagyon fontos a díjak megfelelő szinten tartásának érdekében, hogy mindenki járuljon hozzá a hulladékok környezetkímélő elhelyezésének költségeihez, méghozzá lehetőség szerint oly módon, hogy a "szennyező fizet elv" érvényesüljön, mely szerint aki több hulladékot termel, az többet kell hogy fizessen. Ha ez nem valósul meg, akkor a várható jogszabályi feltételek teljesítését nem lehet majd fedezni a beszedett díjakból, ez hosszú távon a díjak jelentős emelkedéséhez vezethet.
Fontos továbbá a városban lévő szelektív gyűjtőszigetek, és a házhoz menő szelektív gyűjtőjárat minél nagyobb mértékű kihasználása. Ezeknek a használatával, és az így gyűjtött hulladékok újrahasznosításával, a nyersanyagokkal való takarékosságon túl, a hulladéklerakónk befogadó képességével is spórolhatunk. Az így megspórolt térfogat hosszú távon nagyon jelentős értéket képvisel, és nagyban növelheti a lerakó élettartamát. Fontos tudni, hogy a lerakónk betelése után megnövekedhetnek a hulladékszállítási távolságok, és ez jelentős mértékű költségnövekedést eredményez.
A jövőben továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk fordítani a felnőtt lakosság és az iskoláskorúak tájékoztatására, szemléletformálására, ezzel együtt a hulladékok képződésnek megelőzésére. Lényegesnek tartjuk, hogy a jövő generációjának természetes legyen a korszerű megelőzési és hulladékkezelési módszerek ismerete, és használata.

"Legyen Ön is válogatós!"

 

"Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi adatai a 175/2009 (VIII.29) Korm. rendelet, valamint a 2009. évi CXXII. Törvény alapján

(PDF formátum)

 

További dokumentumok

Közszolgáltatói engedély »

Közszolgáltatói engedély kiegészítés »

A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. által használt gépjárművek adatai »